sacr.sk SACR: Novinky

sacr.sk
Title: SACR: Novinky
Keywords:
Description: SACR: Novinky Mapa stránky RSS Textová verzia ~ Slovensky SACR Fotogaléria Zahrani?né zastúpenia Odborná verejnos? Médiá a servis pre novinárov Slovensko SACR Novinky Vystavy a ve?trhy Workshopy, prez
sacr.sk is ranked 1486756 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,542. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. sacr.sk has 43% seo score.

sacr.sk Information

Website / Domain: sacr.sk
Website IP Address: 37.9.169.6
Domain DNS Server: auth1.ns.swan.sk,auth2.ns.swan.sk,auth3.ns.swan.sk,auth4.ns.swan.sk

sacr.sk Rank

Alexa Rank: 1486756
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

sacr.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,542
Daily Revenue: $17
Monthly Revenue $537
Yearly Revenue: $6,542
Daily Unique Visitors 1,649
Monthly Unique Visitors: 49,470
Yearly Unique Visitors: 601,885

sacr.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Thu, 28 Jul 2016 04:58:52 GMT
Server openresty
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

sacr.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage

sacr.sk Traffic Sources Chart

sacr.sk Similar Website

Domain Site Title

sacr.sk Alexa Rank History Chart

sacr.sk aleax

sacr.sk Html To Plain Text

SACR: Novinky Mapa stránky RSS Textová verzia ~ Slovensky SACR Fotogaléria Zahrani?né zastúpenia Odborná verejnos? Médiá a servis pre novinárov Slovensko SACR Novinky Vystavy a ve?trhy Workshopy, prezentácie, road show ?tatistiky Kalendár aktivít SACR Infocesty Fotogaléria Edi?ná ?innos? Kongresovy a incentívny cestovny ruch (MICE) Dedina roka 2015 Newsletter Mediálne kampane Medzinárodná spolupráca ?lenstvo Ocenenia Kariéra Faktúry, objednávky, zmluvy a zákazky s NH Profil verejného obstarávate?a O nás Vyro?né správy Kontakty Predstavitelia SACR Linky On-line prieskum ubytovacích zariadení Newsletter úvodná stránka SACR Novinky Bunta lingvo esperanto v Nitre 22.07.16 Tla?ové správy Nitra – Po prvykrát sa Nitra stáva dejiskom Svetového kongresu esperanta, ktory sa koná u? po 101. krát. Od 23. do 30. júla je pre takmer 1 300 ú?astníkov zo ?es?desiatich krajín pripraveny v Nitre a okolí pestry program. Popri odbornych podujatiach, predná?kach, workshopoch sa uskuto?ní aj ve?a otvorenych podujatí, na ktorych sa m??e zú?astni? aj ?iroká verejnos?. Bude k nim patri? napríklad rychlo kurz esperanta, ?i vystúpenie hudobnych skupín v esperante. Kandidatúru na konanie 101.... Viac ... Prezentácia Slovenska na Balatone 20.07.16 SACR, Zahrani?né zastúpenia, Tla?ové správy, Odborná verejnos? Balaton – Vinárska a kulinárska vystava Vince Balaton a jachtárske preteky Blue Ribbon prilákali na Balaton viac ako 40 00 náv?tevníkov. Mo?nos? odprezentova? dovolenkovú ponuku Slovenka na tychto podujatiach vyu?ila Slovenská... Viac ... Slovensko a Kandrá?ovci otvorili festival Hudobné záhrady 18.07.16 Zahrani?né zastúpenia, Tla?ové správy Var?ava - ?estnym hos?om tohoro?ného festivalu Hudobné záhrady bolo Slovensko, ako Predsednícka krajina v Rade Európskej únie. Slávnostny otvárací ve?er 16. Ro?níka, v reprezenta?nych priestoroch nádvoria Krá?ovského zámku vo... Viac ... E?RO op?? prilákalo desa?tisíce náv?tevníkov 13.07.16 Tla?ové správy Ke?marok - Na uchovávanie a prezentáciu tradi?nych ?udovych remesiel sa zameriava podujatie Európske ?udové remeslo. Jeho 26. ro?ník sa uskuto?nil od 8. - 10. júla 2016 v Ke?marku. Tento rok sa na podujatí zú?astnilo... Viac ... Nitra milá Nitra s bohatym programom 13.07.16 Tla?ové správy Nitra - Bohaty program sprevádzal mestské slávnosti ?Nitra, milá Nitra...“, ktoré boli sú?as?ou Pribinovych a Cyrilo-metodskych dní. Ka?doro?ne sú venované vyznamnym osobnostiam histórie a sú?asnosti Nitry. Podujatie... Viac ... Brazílski touroperátori na Slovensku 11.07.16 Infocesty, Tla?ové správy Bratislava - Cie?om prezenta?no-poznávacej infocesty brazílskych touroperátorov na Slovensku bolo prezentova? krajinu ako atraktívnu turistickú destináciu a vytvori? tak podmienky pre zaradenie ponuky Slovenska do katalógov na... Viac ... Slovensko sa prezentovalo na vystave RDA Kolín 08.07.16 SACR, Odborná verejnos?, Zahrani?né zastúpenia, Tla?ové správy Kolín nad Rynom - Slovenská agentúra pre cestovny ruch (SACR) prezentovala Slovensko na najv???om európskom kontrakta?nom ve?trhu autobusového turizmu – RDA Kolín. Ide o najvyznamnej?í ve?trh skupinového cestovného ruchu, na... Viac ... Archív správ Vytla?i? Vytvori? PDF Vyh?adávanie Kalendár aktivít SACR 05. - 06.10.2016 V4 Workshop ?eliabinsk a Jekaterinburg 24. - 28.10.2016 V4 Road Show 2016 Southeast Asia (Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Manila) 07. - 09.11.2016 WTM Londyn 2016 Zobrazi? v?etky Anketa S ?ím sa vám spája slovné spojenie ?Dovolenka na MALTE?“ Hlasovalo: 276 37.3 % Dovolenka v domácom prostredí 22.8 % Stavebné práce okolo domu 39.9 % Dovolenka na ostrove Archív Táto internetová stránka je spolufinancovaná Európskymi spolo?enstvami. Copyright ? 2008 SACR. ~ Kontakt: web@sacr.sk ~ V?etky práva vyhradené. Posledná zmena: 26.07.2016

sacr.sk Whois

Domain Name: SACR.SK